Piktina – Người đẹp Nguyễn Thị Quỳnh Trang mặc Áo dài được làm từ 63 mảnh