Piktina – Màu Viva Magenta với sắc đỏ đặc trưng được Pantone công bố là gam