Piktina – Với việc màu Viva Magenta được Pantone chọn là màu của năm 2023, liệu