Piktina – Chiếc váy đính 5.000 bông hoa từng được cố diễn viên Mai Phương mặc