Piktina – Là một trong những ca sĩ GenZ có tầm ảnh hưởng với giới trẻ,