Piktina – Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 76 vừa chính thức khai màn. Như