Piktina – L’ARLÉSĪENNE gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Shark Tank năm 2023,