Piktina – Từ giày biến thành áo, tưởng không liên quan mà lại liên quan không