Piktina – 2 người đẹp Khánh Vân và Kim Duyên từng gây chú ý khi khoác