Piktina – Bộ sưu tập mới mang tên “Hơi thở của gió” được NTK Hoàng Minh