Piktina – Nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh là một trong những nghệ sĩ thường xuyên