Piktina – Đỗ Thị Hà được đầu tư khá kĩ càng về khoản trang phục để