Piktina – Thay vì chạy theo những mẫu túi mới, giới mộ điệu đang “hoài cổ”