Piktina – Tại MET GALA 2023, Elle Fanning xuất hiện như một công chúa với chiếc