Piktina – Loạt trang phục biểu diễn của rapper Double 2T thường được lấy cảm hứng