Piktina – Bên cạnh len, da cũng là một chất liệu sẽ thịnh hành trong mùa