Piktina – Để phù hợp với vai diễn mang hình ảnh giản dị, có phần kham