Piktina – Không thể phủ nhận, tài chính là một trong những yếu tố quan trọng