Piktina – Hầu hết những show diễn thuộc khuôn khổ Copenhagen Fashion Week AW 2023 đều