Piktina – Theo cuộc thi từ Peta, giải thưởng trị giá 1 triệu USD sẽ dành