Piktina – Cà vạt trở thành item thịnh hành trong thời trang mùa thu năm nay,