Piktina – Thời tiết bước vào mùa hè, quần cargo lại trở thành item được ưa