Piktina – Bên cạnh những Fashionista chuyên về mảng thời trang, Tóc Tiên là nghệ sĩ