Piktina – Quần đùi, áo số đặc trưng của bộ môn thể thao bóng đá đang