Bộ sưu tập “THỨC” đánh dấu màn hợp tác giữa Piktina và Môi Điên, để lại