Piktina – Không chỉ trong concert tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) mà trước đó BLACKPINK