Piktina – Hotgirl Lim Feng, người tình của Soobin Hoàng Sơn trong MV “Don’t Break My