Piktina – Producer Wokeup và bạn gái Bảo Hân có những màn lên đồ đôi đồng