Piktina – Chiến dịch quảng bá mới của Balenciaga đang gây làn sóng phẫn nộ lớn.