Piktina – Mẫu giày tập này của Apple được đánh giá là cực kỳ hiếm, được