Piktina – Được nhiều ngôi sao nổi tiếng yêu thích, kiểu áo bó sát cơ thể