Piktina – Đôi boot từng được nữ diễn viên Anne Hathaway đi từ cách đây gần