Piktina – Bạn nghĩ gì về đồ si hay người ta còn gọi là đồ cũ, đồ 2hand? Đã qua rồi đồ si chỉ là những thứ bỏ đi hay lỗi mốt, cũ mèm. Đồ si bây giờ chất lừ ra phết đấy, hãy theo dõi video của chúng mình để xem tận mắt điều đó nhé!

Piktina

Spread the love